ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկություններ հակակոռուպցիոն միջոցառումների մասին

                              ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

                     ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐ


Կոռուպցիայի դեմ պայքար, բարեվարքություն


Միջոցառման անվանումը

Իրազեկման բնույթը

Կատարման ժամկետը

 

Ակնկալվող արդյունք

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) և Նախարարության համակարգի պատասխանատու աշխատողների շրջանում հակակոռուպցիոն դասընթացների անցկացում

Սեմինար-դասընթացների կազմակերպում

2018 թ. հոկտեմբեր

Դասընթացների կազմակերպում, առնվազն 30 աշխատողի վերապատրաստում, իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում

Նախարարության մասնագետ պաշտոնատար անձանցից և ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի ճանաչված մասնագետներից կազմված աշխատանքային խմբի ստեղծում, որը ուսումնասիրում է հանրապետությունում արևելյան մարտարվեստների լիցենզավորման հարցը

Աշխատանքային խմբի բարեհաջող գործունեության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը ավելի իրազեկված կլինի տարաբնույթ արևելյան մարտարվեստների վերաբերյալ:

2018 թվական

Հայաստանում օրեցօր ավելացող արևելյան մարտարվեստների ֆեդերացիաների գործունեության վերահսկում

 

Բողոքարկման, ազդարարման մեխանիզմներ


Նախարարության պաշտոնական կայքէջի միջոցով հանրային իրազեկում

Թեժ գծի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում ԶԼՄ-ներով և Նախարարության պաշտոնական կայքէջով

2018 թ.

Նախարարության պաշտոնական կայքէջի միջոցով քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տեղեկանալու Նախարարության կողմից կատարվող աշխատանքներին, և հարցեր, խնդիրներ առաջանալու դեպքում դրանց մասին կարող են բարձրաձայնել թեժ գծի միջոցով և ստանալ լուծումներ հնարավորինս սեղմ ժամկետում

Նախարարության հետ հարաբերակցվելիս անձանց իրավունքներ


Նախարարության կողմից դրամաշնորհների տրամադրման վերաբերյալ քաղաքացիներին ծանուցման ապահովում

Իրազեկման տվյալների պատրաստում և հրապարակում

2018 թ.

Նախարարության կողմից դրամաշնորհների ստացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի Նախարարության պաշտոնական կայքէջում