ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի արդյունքներ

Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը տեղադրված է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի պաշտոնական կայքում:

Մրցույթի արդյունքներ