ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային փաստաթղթեր

Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բնագավառներում համագործակցության միջազգային համաձայնագրեր, փոխըմբռնման հուշագրեր և պայմանագրեր

«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Լիտվայի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միջև ֆիզիկական կրթության և սպորտի բնագավառներում համագործակցության մասին»:                                                        Ստորագրվել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 4-ին:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Թուրքմենստանի սպորտի պետական կոմիտեի միջև սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին»:                                                                                                        Ստորագրվել է 2017 թվականի օգոստոսի 24-ին:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Հնդկաստանի Հանրապետության երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության միջև երիտասարդության հարցերի բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիր:                                                                                                                                    Ստորագրվել է 2017 թվականի հուլիսի 22-ին:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության նախարարության միջև սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիր:            Ստորագրվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ին:
Բեռնել
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Բելառուսի Հանրապետության սպորտի և տուրիզմի նախարարության միջև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 2015-2016 թվականների համագործակցության ծրագիր: Ստորագրվել է 2015 թվականի փետրվարի 18-ին:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Ամերիկայի միացյալ նահանգների Խաղաղության կորպուսի միջև» փոխըմբռնման հուշագիր: Ստորագրվել է 2014 թվականի հունիսի 10-ին:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ու Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի, տուրիզմի և երիտասարդության քաղաքականության նախարարության միջև երիտասարդությանն առնչվող հարցերի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր:Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2012 թվականի մարտի 2-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Վրաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության միջև երիտասարդությանն առնչվող հարցերի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2012 թվականի փետրվարի 28-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Լիբանանի Հանրապետության երիտասարդության և սպորտի նախարարության միջև ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդական քաղաքականության ոլորտներում համագործակցության մասին» համաձայնագիր:Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2012 թվականի հունվարի 9-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության Կառավարության միջև մշակույթի, կրթության, գիտության, երիտասարդության և սպորտի բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2011 թվականի ապրիլի 15-ից:
Բեռնել
123