ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասսայական սպորտի ծրագրեր

2018 թվականին մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության ծրագիր
Բեռնել

2017 թվականին մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն
Բեռնել

2016 թվականին մասսայական սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել

2015 թվականին մասսայական սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել

2014 թվականին մասսայական սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել