ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրամանագրեր և կարգադրություններ

ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-943-Ա հրամանագիրը՝ Ի. Ն. Միլիտոսյանին վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-941-Ա հրամանագիրը՝ Մ. Բ. Ղուկասյանին վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-943-Ա հրամանագիրը՝ Ա. Մ. Հովհաննիսյանին վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-944-Ա հրամանագիրը՝ Գ. Վ. Գրիգորյանին վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-946-Ա հրամանագիրը՝ Վ. Ա. Հարությունյանին վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-948-Ա հրամանագիրը՝ Ա. Կ. Մովսեսյանին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-953-Ա հրամանագիրը՝ Ա.Լ Բադեյանին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-945-Ա հրամանագիրը՝ Ռ. Ա. Ակոպովին վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-947-Ա հրամանագիրը՝ Ռ. Յ. Հակոբյանին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՆՀ-949-Ա հրամանագիրը՝ Ռ. Վ. Խաչատրյանին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին
Բեռնել