ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

Տեղեկատվություն՝ 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակի դրամաշնորհային մրցույթում հաղթող ճանաչված հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «www.antitrafficking.am կայքի պահպանում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհի հատկացման մրցույթում հաղթող ճանաչված հասարակական կազմակերպության կողմից կատարվելիք ծրագրի մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2019 թվականի առաջին եռամսյակում երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորհների հատկացման մրցույթում հաղթող ճանաչված հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարվելիք ծրագրերի մասին
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ների աշխատողների քանակի, պաշտոնական դրույքաչափերի, խրախուսմանն ուղղված միջոցների չափաքանակների, ինչպես նաև շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակի վերաբերյալ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակիցների 2018 թվականին ստացած պարգևավճարների մասին
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների կատարած աշխատանքների մասին (2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մանկապատանեկան մարզադպրոցների կատարած աշխատանքների մասին (2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Երևան քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցների կատարած աշխատանքների մասին (2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» № 483-Ն որոշման 4-րդ կետի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» ծրագրի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել