ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշմանդամային սպորտի ծրագրեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2013-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
Բեռնել

2016 թվականին հաշմանդամային սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել

2015 թվականին հաշմանդամային սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել

2014 թվականին հաշմանդամային սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել

Տեղեկատվություն` ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» № 483-Ն որոշման 4-րդ կետի 1-ին ենթակետով կատարված աշխատանքները
Բեռնել